Hizmet Belgesi Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Esaslar

Gence Başkonsolosluğu 22.07.2014

Emeklilik işlemleri için yurtdışı borçlanmasında kullanılacak hizmet belgelerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilerek düzenlenmesi gerekmektedir;

a) Halen yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın hizmet belgesi talepleri için;

HalenAzerbaycan'da çalışan vatandaşlarımızın ülkemize dönmeden önce Bakü Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinden hizmet belgesi düzenlettirmeleri gerekmektedir.

b) Türkiye'ye dönmüş olan vatandaşlarımız hizmet belgesi talepleri için;

- Sosyal Güvenlik sözleşmesi/anlaşması bulunmayan ülkelerdeki çalışma sürelerini gösterir hizmet belgesi talebinde bulunacak vatandaşlarımız, pasaport/pasaportlarının ve işveren tarafından verilmiş bonservislerinin asıllarıyla Türkiye'de ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ellerindeki mevcut belgelerini ekleyerek yazılı müracaatta bulunacaklardır. Pasaportlardaki çalışma izni tarihleri ile ibraz ettikleri bonservislerindeki tarihlerin birbiriyle örtüşmesi halinde borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır. Bunlardan ayrıca hizmet belgesi ibrazı istenmeyecektir.

- Hizmet belgesi düzenlenmesini isteyen ancak pasaportlarında çalışma izinleri
bulunmayan vatandaşlarımız hizmet belgesi talebinde bulunmak üzere
pasaportlarının asılları ile birlikte Türkiye'de ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezleri vatandaşlarımızın ibraz edecekleri pasaportlarının her sayfasının fotokopilerini ve asıllarını görerek diğer tüm belgelerin fotokopilerini ‘’aslı gibidir’’ kaşesi basmak suretiyle
onaylayacaktır. Kurumca ‘’aslı gibidir’’ onaylı pasaport fotokopileri ile
birlikte aynı şekilde onaylanmış iş akdi, işverence düzenlenmiş bonserviz,
Az
erbaycan Cumhuriyetimakamlarınca düzenlenmiş sigorta veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgelerin fotokopileriBakü BüyükelçiliğiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine bir dilekçe ekinde göndereceklerdir.

-Bakü Büyükeliçiği Çalışmave Sosyal Güvenlik
Müşavirliğince yapılacak değerlendirmelerde, Kurumca onaylanmamış pasaport fotokopilerine, işveren beyanlarına hiçbir suretle itibar edilmeyecektir. Pasaport sayfaları, iş sözleşmesi, işverence düzenlenmiş bonservis,AzerbaycanCumhuriyeti yetkili makamlarıncadüzenlenmiş sigorta veya çalışma belgesi ve mevcut diğer belgelerin asılları veya Kurumca onaylı suretleri görülmeden kesinlikle hizmet belgesi düzenlenmeyecektir.

- Yukarda kayıtlı süreçte belgelerin teyit edilmemesi durumunda talep reddedilecektir.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 3.1.2018 Yılbaşı Tatili
20.1.2018 22.1.2018 Milli Matem günü
8.3.2018 8.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2018 21.3.2018 Nevruz Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Milli Kurtuluş Bayramı
15.6.2018 18.6.2018 Ramazan Bayramı
26.6.2018 26.6.2018 Silahlı Kuvvetler Günü
22.8.2018 23.8.2018 Kurban Bayramı
9.11.2018 9.11.2018 Bayrak Günü
31.12.2018 31.12.2018 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü