شماره 206، 5 تیر 1401، درباره جلسه سه¬جانبه وزرای امور خارجه و ترابری ترکیه-آذربایجان-قزاقستان

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 26.06.2022

جناب وزیرمان به منظور شرکت در اولین جلسه سه¬جانبه وزرای امور خارجه و ترابری ترکیه-آذربایجان-قزاقستان که در تاریخ 6 تیر 1401 برگزار خواهد شد، به باکو سفر خواهند کرد.

هدف از ساز و کار جلسه وزرای امور خارجه و ترابری، تقویت هماهنگی موجود در موضوعات مورد علاقه سه کشور و تقویت ارتباط منطقه¬ای بر اساس منافع متقابل است.

در این چارچوب، در نظر است در جلسه مذکور، موضوعات افزایش همکاری‌های سه‌جانبه و منطقه¬ای و توسعه پتانسیل کریدور شرق-غرب-میانه با گذر از دریای خزر مورد بحث قرار گیرد.

Atatürk

Pazartesi - Pazar

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2023 4.1.2023 Yılbaşı Tatili
20.1.2023 20.1.2023 Milli Matem günü
8.3.2023 8.3.2023 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2023 24.3.2023 Nevruz Bayramı
21.4.2023 24.5.2023 Ramazan Bayramı
9.5.2023 9.5.2023 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2023 28.5.2023 Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
15.6.2023 15.6.2023 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2023 26.6.2023 Silahlı Kuvvetler Günü
28.6.2023 29.6.2023 Kurban Bayramı
29.10.2023 29.10.2023 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
8.11.2023 8.11.2023 Zafer Günü
9.11.2023 9.11.2023 Bayrak Günü
31.12.2023 31.12.2023 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü