Konsolosluk işlemleri Bilgi Notu, 5.5.2014

ÇALIŞMA BELGELERİ

Soru: İşverenlere çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap:

-Çalışma belgesi müracaat formu

-Pasaportun işlem gören sayfalarının fotokopisi

-Yıllık işgüzar vizesi ve ikamet fotokopisi

-Şirket şahadetnamesi

Not: Yıllık işgüzar vizesi bulunmayanların müracaatları kabul edilmemektedir.

Soru: İşçilere çalışma belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap:

-Çalışma belgesi müracaat formu

-Pasaportunun işlem gören sayfalarının fotokopisi

-Yıllık işgüzar vizesi ve ikamet fotokopisi

-İşyeri görev yazısı

-Şirket Şahadetnamesi

- Yurtdışı sigorta prim ödemelerine ilişkin hizmet cetveli

Not: Yıllık işgüzar vizesi bulunmayanların müracaatları kabul edilmemektedir.

VATANDAŞLIK BAŞVURULARI

Soru: Yabancıların T.C. vatandaşlığını kazanabilmesinin şartları nelerdir?

Cevap: Aşağıda belirtilen koşullar yerine getirildiği takdirde Türk vatandaşlığına müracaat edebilirsiniz:

Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi ilgili makamlarca uygun görüldüğü takdirde, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Soru: T.C. vatandaşlığına geçmek için hangi belgeler gereklidir?

Cevap:

-T.C. vatandaşının nüfus kayıt örneğinin aslı ve nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Yabancı vatandaşın şahsiyet vesikasının noterden tercümesi ve fotokopisi

-Varsa çocuklarının nüfus cüzdanları ve fotokopileri

-Uluslar arası aile cüzdanın aslı ve fotokopisi

-Başvuru sahibinin 2 adet fotoğrafı

Sözkonusu belgelerle Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine müracaat edilir ve mülakat için randevu verilir.

Soru: T.C. vatandaşlığından hangi şartlar altında çıkılır?

Cevap: Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.

- Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak

- Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler bulunmak

- Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak

- Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Soru: Dövizle askerliğe hak kazanabilmenin şartları nelerdir?

Cevap:

Dövizle askerliğe hak kazanabilmek için yurt dışında (çalışma ve oturma iznine sahip olarak) 3 yıl, 1.095 gün bir fiil bulunmak gerekmektedir. Türkiye’de geçirilen günler bu süreye dahil edilmemektedir. Tecil süresi 1 yıl olup, tecil süresinin yarısından fazlasını (180 gün) Türkiye’de geçirdiği tespit edilenlerin erteleme ve 1.095 günü doldurmamışsa dövizle askerlik yapma hakkı kalmıyor.

Soru: İlk askerlik tescili için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap:

-İkişer adet çalışma (ferdi icaze) ve oturma izni aslı ve fotokopileri,

-İki adet tescil dilekçesi, 4 adet vesikalık fotoğraf, 5 AZN değerinde posta pulu

-İki adet pasaport ve nüfus cüzdanı fotokopileri
(pasaportunun işlem görmüş sayfaların mümkünse aynı kâğıda küçültülmüş olması tercih edilmektedir.)

-İki adet işyeri görev yazısı (işyeri sahipleri için gerekmiyor)

-İki adet işyeri tescil belgesi (şahadetname)

-İki adet vergi yazısı (Vergi Müfettişliğinin şirketin faaliyetinin devam ettiğini gösterir belgesi)

-İki adet iş sözleşmesi, işyeri sahipleri için gerekmiyor (Noterden Türkçe tercümeli ve tasdikli, bir asıl ve bir suret)

- İki adet işyerinden verilen belgelerinizi (işyeri görev yazısı ve sözleşme) imzalayan şahsın şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösteren belge (Şirket Nizamnamesi)

- Üniversite mezunu iseniz Askerlik Şubesinden yedek subay aday olarak karar aldırdığınızı gösterir belge (Azarbaycan’dan mezun olanlar için diploma ve denklik belgesi fotokopisi)

-İki adet Azer Sosyal Yardım Fonuna yatırılan sigorta prim makbuzu örneği

Not: Erteleme işlemleri en fazla 1 yıllık olup, 20 yaşından gün almayanlar için yapılamaz.

Soru: Müteakip askerlik tescili için gerekli belgeler nelerdir?

Cevap:

Halen aynı işyerinde çalışıyor olmanız durumunda;

-İki adet ıslak imzalı işyeri görev yazısı (işyeri sahipleri dilekçelerini, firmalarının antetli kağıdına yazıp, mühürleyecekler)

-İki adet vergi yazısı (orjinalini görmek kaydıyla, fotokopisi)

-İki adet çalışma izni ve oturma izni fotokopisi

-İki adet pasaport fotokopisi işlem gören bütün sayfalar küçültülmüş olarak)

-İki adet sigorta prim makbuzu,

-İki adet resim

-Belgelerin Türkiye'ye postalanmasına yetecek miktarda posta pulu

-Bir adet yurda giriş-çıkış beyanı listesi (son tecil tarihinizden bu güne kadar olanlara tarih sırasına göre numaralandırılarak yazılacak)

-Konsolosluklar; gerek duydukları takdirde, yükümlünün durumunu aydınlatmaya yarayacak ilave her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

Not: İşyeri Değiştirenler:
Yukarıdaki belgelere ek olarak yeni işyerleriyle sözleşme nizamname ve şaadetname örneklerini de ibraz edeceklerdir.

Soru: Ne zaman müteakip askerlik tecili için başvuru yapabilirim?

Cevap: Tecil bitiş tarihinizden en erken bir ay önce yeniden tecil işlemi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Soru: Askerlik tecilimi yaptırdım ve iş nedeniyle farklı ülkelerde çalışmalarıma devam etmekteyim. Çalışma ve oturum izni aldığım süre zarfında izinleri aldığım ülke dışında başka bir ülkede (Türkiye hariç) bulunmamın dövizli askerlik için sayılan günlere etki eder mi?
Örneğin halihazirda Azerbaycan’da 1 yıllık çalışma ve oturum iznim var. Bu izinler süresinde, 2 ay Katar'da bulunmamın askerlik günlerine etkisi var mı?

Cevap: Çalışma veya oturma izninizin bulunduğu yabancı ülke dışında 1 aydan fazla
ikamet edeceğiniz yabancı ülkenin çalışma veya oturma iznini almanız gerekmektedir.

E – PASAPORT İŞLEMLERİ

Soru: E –pasaport başvurusu için neler gereklidir?

Cevap:

- www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu alınması

-Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf ( beyaz fonlu, 5x6)

-Harç (Süresine göre değişmektedir.)

Soru: 18 yaşından küçükler için pasaport nasıl çıkartılır?

Cevap:

-Eski pasaport

-Nüfus cüzdanı

-İki adet fotoğraf ( beyaz fonlu, 5x6)

-Harç

-Anne ve babanın çocuğu ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

-Çocuğun anne ve babasından herhangi birisi başvuru sırasında gelemeyecek ise, Muvafakatname ile başvuru yapılması gerekmektedir. Annenin veya babanın vefat etmesi durumunda nüfus kayıt örneği getirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Mahkemeye intikal etmiş durumlarda Mahkeme kararının tasdikli aslı şarttır.

Soru: Pasaport kaybedildiğinde yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Bulunduğunuz ülkedeki şehir polis idarelerinden kayıp pasaport yazısı ve nüfus cüzdanıyla Temsilciliklerimize müracaat edilebilir.

Soru: Pasaportlar ne kadar sürede teslim edilmektedir.

Cevap: Tanzimle ilgili herhangi bir teknik sorun yaşanmadığı takdirde başvuru tarihinden itibaren 10-15 gün içerisinde Konsolosluk Şubemiz tarafından pasaportlar teslim edilebilmektedir.

Soru: Süresi biten pasaportumu uzatabilir miyim?

Cevap: Süresi biten pasaportlar için uzatma yapılmamaktadır. Yeni pasaport için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Soru: 18 yaşından küçük çocuğumu kendi pasaportuma kaydettirebilir miyim?

Cevap: Anne veya babanın pasaportuna çocukların kaydı yapılmasına ilişkin uygulama sona ermiştir. Her T.C. vatandaşına ayrı pasaport tanzim edilmesi uygulamasına geçilmiştir.

DOĞUM

Soru: Doğum tescil işlemleri için neler gereklidir?

Cevap:

-Hastahaneden doğum şahadetnamesi

-Evlenme cüzdanı ve fotokopisi

-Anne ve babanın kimlik ve kimlik fotokopileri

-İstenilen belgelerle eşlerden birisi müracaat edebilir.

Doğum bildirimi 60 gün içerisinde yapıldığında nüfus cüzdanı ücretsiz olarak düzenlenmekte olup, doğum bildirimi 60 günü geçtiği takdirde 40 ABD Doları gecikme cezası tahsil edilmektedir.

NÜFUS

Soru: Nüfus cüzdanı kaybedildiğinde yeniden başvuru esnasında talep edilen belgeler nelerdir?

Cevap:

- Bulunduğunuz ülkedeki şehir polis idarelerinden kayıp nüfus cüzdanı yazısı

- Bir adet 3x4 ebadında vesikalık fotoğraf.

- Kaybından dolayı 40 ABD Doları ceza harcı

- 4 ABD Doları nüfus cüzdan bedeli

- T.C. vatandaşı olduğunuzu belgeleyen bir kimlik

Soru: Evlilik dışı olan çocuğumun tescil işlemleri için neler gereklidir?

Cevap: Anne T.C. vatandaşı ise hastaneden alınan doğum belgesi ve annenin T.C. vatandaşı olduğunu ispata yarar belge yeterlidir. Baba T.C. vatandaşı ise, anne ve babanın beyanı ile babalığı tanıma senedi gerekmektedir.

Not: Evlilik dışı olan çocuk, çocuğun annesiyle veya babasıyla sonradan evlenilmesi durumunda evlilik içinde tescil ediliyormuş gibi işlem görür.

Soru: Babalığı tanıma senedi nasıl düzenlenir?

Cevap: Babalığı tanıma senedi düzenlenebilmesi için aşağıda belirtilen belgelerle Konsolosluk Şubemize müracaat edilmesi gerekmektedir.
Çocuğun hastanen alınan doğum belgesi,

Çocuğun doğum şahadetnamesi,

- Babalığın muayyen edildiğine dair şahadetname,

- Annenin doğum şahadetnamesi

- Annenin bekâr olduğunu gösteren belge (form 14)

Not: Azerbaycan veya başka bir dilde olan belgelerin noter tasdikli sureti gerekmektedir.

EVLİLİK

Soru: Yurtdışında evlilik işlemleri için istenilen belgeler nelerdir?

-T.C. vatandaşının Türkiye’de bağlı bulunduğu kurumdan evlenme ehliyet belgesi (nüfus kayıt örneği de olabilir)

-Yabancı vatandaşın kendi kurumlarından;

Forma 14

Şahsiyet vesigesi

Doğum şahadetnabesi

Bu belgeler temin edilip Azerbaycan noterden tercüme edilerek 1 adet fotoğraf ve kimlikleri ile konsolosluğa müracaat edilir.

Soru: Evlilik tescil işlemi ne kadar sürmektedir?

Cevap: Ortalama 30 gün sürmektedir.

Soru: Büyükelçilikte evlenmenin koşulları nedir?

Cevap: T.C. Büyükelçiliğinde çiftlerden her ikisinin de T.C. vatandaşı olması gerekmektedir. T.C. vatandaşı olan çiftin evlendirme işlemi için önceden Konsolosluk Şubemizi arayarak randevu alması gerekmektedir.

VİZE İŞLEMLERİ

Soru: Çalışma vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?

Cevap:

Form

Pasaport

1200,00 ABD Doları tutarında harç (Çalışma Bakanlığından çalışma izni alındığı takdirde)

İş sözleşmesi

Not: Çalışma Vizesi için başvuran kişiye Büyükelçiliğimizce referans numarası verilmektedir. Sözkonusu numara ile sözleşme yaptığı şirket yetkilisinin vize başvurusunda bulunan kişi adına 10 iş günü içerisinde
www.csgb.gov.tradresinden müracaat etmesi gerekmektedir.

Soru: Aile birleşimi vizesi için hangi belgeler talep edilmektedir?

Cevap: Türkiye’de ikamet eden kişinin birinci derecede akraba olması şarttır.

Türkiye’de ikamet eden kişinin Noter tasdikli davetiyesi ve
ikamet teskeresi fotokopisi

Pasaport

Soru: Taşımacılık/Şoför için hangi belgeler talep edilmektedir?

Cevap: Ehliyet, Şahsiyet Vesikası

Soru: Türkiye’de T.C. evli olan Azerbaycan vatandaşlarının vize başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Türkiye’ de bulunan Azerbaycan vatandaşlarının Türkiye’ ye girişlerinde herhangi bir giriş yasağı yok ise, Türkiye’ye geldikleri ilk bir ay içerisinde ikamet edecekleri şehrin EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) Yabancılar Polis İdaresine müracaat ederek, evlilik ile ilgili ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.

Soru: T.C. vatandaşlarının Azerbaycan’a vize başvurusu konusunda dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Cevap:

- Azerbaycan’a girecek T.C. vatandaşları havaalanında 10 Dolar karşılığı (2 adet fotoğraf ve başvuru formu ile) 60 günlük vize alabilirler. 30 günden fazla kalacak olan vatandaşlarımız Azerbaycan’a girdikleri ilk üç gün içerisinde ikamet edecekleri şehrin ilçe - Rayon polis idaresinden ikamet kaydı yaptırması gerekmektedir. Bu süre aşımında 350 Manattan başlayan meblağda para cezası uygulanmaktadır.

Soru: Azerbaycan’da ikamet eden ve çalışan, vize gereken diğer yabancı ülke vatandaşlarının vize müracaatları sırasında talep edilen belgeler nelerdir?

Cevap:

- Çalıştıkları şirketten görev yazısı

- Oturma ve çalışma izinleri

- Pasaport ve fotokopisi

- 1 adet resim (3x4)

- Müracaat formu doldurulması gerekmektedir.

- Türkiye’de davet eden şirket mektubu

- Turizm amaçlı ise otel rezervasyonu ve gidiş-dönüş uçak bileti

Eğitim – Öğrenim-Doktora-Staj kursu vizeleri :

- Eğitim – Öğrenim-Doktora -Staj kursu vizeleri için Türkiye’de başvurdukları üniversitelerden ve diğer resmi kurum kuruluşlardan alacakları kabul belgelerini ibraz etmeleri halinde gerekli vize işlemleri yapılacaktır.

NOTER İŞLEMLERİ

1 Vekalatnameler

Vekaletname işlemlerinde aşağıdaki belgelere ihtiyaç bulunmaktadır.

- Pasaport ve nüfus cüzdanı

- Vekil tayin edilecek kişinin nüfus bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

- Tapu, her türlü gayrimenkul alış-satış, miras-intikal, avukat, boşanma, her türlü mahkeme ile ilgili işlemlerde müracaat edenin iki adet fotoğrafı gerekmektedir.

-Tapuyla ilgili işlemlerde, tapu aslı ve fotokopisi

-araçla ilgili işlemlerde araç ruhsatı aslı ve fotokopisi

2- Muvakatname

18 yaşından küçük çocuklar için talep edilen pasaport işlemlerinde EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) pasaport şubelerinde anne ve babanın muvakatnameye ihtiyaç duyulmaktadır. İşlem sırasında eşlerden birisi yoksa muvafakatname talep edilir. Muvakatname işlemi için müracaat eden anne veya babadan aşağıdaki belgeler talep edilir.

- Müracaat edenin nüfus cüzdanı ve pasaportu

- İki adet fotoğraf

- Muvakat edilen çocuğun nüfus bilgiler

Azerbeycan Makamlarından Alınan Evrak Tasdikleri

Azerbaycan makamlarından alınan ve Türkiye’ye gönderilecek olan her türlü belgelerin Azerbaycan 1. Noterinden tercüme ve tasdik edilmesi zorunludur.

*Not: Ticari işlem ve belgelerin Azerbaycan 1. Noterinden tercüme tasdik işlemi yapıldıktan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesinden onaylatılmak suretiyle konsolosluğumuzda tasdik işlemi için müracaat edilir.

Tereke İşlemleri ( Yurtdışında vefat eden vatandaşların nakil işlemlerinin yapılması)

Soru: Azerbaycan’da T.C. vatandaşının vefat etmesi durumunda hangi belgeler gereklidir?

Cevap:

- Ölüm raporu

- Bulaşıcı hastalık olmadığına dair rapor

- Pasaport ve nüfus cüzdanının asılları vefat edenin en yakını tarafından konsolosluğa ibraz edilir.

Azerbaycan’a izinli gelen kamu görevlilerinin rahatsızlanmas durumunda çeşitli resmi hastanelere yaptıracakları hasta sevk
kağıdı ve rapor işlemleri:


Yurtdışında izinli geçiren kamu görevlileri için hastalık veya herhangi bir rahatsızlanma durumunda Büyükelçiliği’mize müracaat ederek hasta sevk işlemleri yaptırması ve tedavi sonucunda almış oldukları raporu Büyükelçilikten onaylatarak Türkiye’ye döndüklerinde çalıştığı kuruma vermeleri gerekmektedir.


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 3.1.2018 Yılbaşı Tatili
20.1.2018 22.1.2018 Milli Matem günü
8.3.2018 8.3.2018 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2018 21.3.2018 Nevruz Bayramı
9.5.2018 9.5.2018 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2018 28.5.2018 Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Milli Kurtuluş Bayramı
15.6.2018 18.6.2018 Ramazan Bayramı
26.6.2018 26.6.2018 Silahlı Kuvvetler Günü
22.8.2018 23.8.2018 Kurban Bayramı
9.11.2018 9.11.2018 Bayrak Günü
31.12.2018 31.12.2018 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü