Türkiye Cumhuriyeti

Gence Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Ekonomik ve Ticari İlişkiler, 23.02.2016

Ekonomik ve Ticari İlişkiler

2015 yılında Azerbaycan'a ihracatımız 1,9 milyar ABD Doları, Azerbaycan'dan ithalatımız ise 1,6 milyar ABD Doları olmuştur.  Ham petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi Azerbaycan ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Ekonomi, 2015 yılında % 1,1 oranında büyümüştür. Kişi başına düşen milli gelir 5559 ABD Doları olarak hesaplanmıştır. Aynı dönemde enflasyon % 4 olarak gerçekleşmiş milli para birimi Manat, ABD Doları karşısında % 100'e yakın değer kaybetmiştir.    

Türkiye, Azerbaycan’a yapılan petroldışı doğrudan yabancı yatırım stoğu bakımından 1. sırada bulunmaktadır. Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, ülkede yaklaşık 2.700 Türk şirketi faaliyette bulunmaktadır. Azerbaycan’daki Türk şirketlerinin yatırımları ağırlıklı olarak enerji, telekomünikasyon, bankacılık/sigorta, ulaştırma, gıda ticareti, tekstil, eğitim, mobilya ve inşaat malzemeleri sektörlerine yoğunlaşmıştır. Azerbaycan’da Türk firmasının bugüne dek Azerbaycan'daki yatırımları, 6 milyar doları enerji sektöründe olmak üzere toplam 9 milyar doları bulmuştur. Azerbaycan’da yatırım yapan işadamlarımız 25 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. 2015 yılında müteahhitlik firmalarımız 686 milyon ABD Doları tutarında iş üstlenmişlerdir.

Türkiye, Azerbaycan’ın en çok yatırım yaptığı ülkedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Azerbaycan’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımları 2012 yılında 339 milyon, 2013 yılında ise 191 milyon Dolar olmuştur. Bunun yanısıra, sadece SOCAR’ın 2013-2020 döneminde Türkiye’de 17-20 milyar dolar yatırım yapması beklenmektedir. Bununla birlikte,  Türkiye- Azerbaycan girişimcilerinin, üçüncü ülkeleri de içerecek şekilde ortak yatırımlara yönelmeleri gündemde bulunmaktadır.

Azerbaycan son dönemde petroldışı sektörünü geliştirmeye büyük önem atfetmekte ve bu alanda da olumlu sonuçlar almaktadır.  Türkiye’nin birikimi ve imkanları da, bu sürece katkı yapmasına uygundur. Özellikle, tarım, gıda imalatı, inşaat, kimya sanayii, tekstil, turizm gibi petrol dışı sektörlerde ortak çabaların arttırılması ve işadamlarımızın güçlü ortaklıklar temelinde bu alanlarda daha fazla yatırım yapmaları olumlu ve isabetli bir gelişme teşkil edecektir.

İktisadi ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve ileriye götürülebilmesi için ulaştırma altyapısı, taşımacılık, gümrükler, sosyal güvenlik ve insanlar ile malların serbest dolaşımı gibi birçok alanda yapılacak işler bulunmaktadır

 

Karma Ekonomik Komisyon Toplantıları Mekanizması

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantıları mekanizması çerçevesinde ele alınmaktadır.

Bu çerçevede, son olarak 2014 yılında Ankara'da KEK Toplantısı icra edilmiş ve protokol imzalanmıştır. KEK VII. Dönem Toplantısının önümüzdeki dönemde Azerbaycan'da düzenlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.


Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi

Ülkemizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı bir yan kuruluş olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) şemsiyesi altında birleşen İş Konseylerinden birini de Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi teşkil etmektedir.

DEİK Genel Kurul toplantısı yakın geçmişte İstanbul’da gerçekleştirilmiş olup, Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi’nin Türkiye kanadı sözkonusu toplantı vesilesiyle yenilenmiştir.