Türkiye Cumhuriyeti

Gence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Kadınların Siyasal Yaşama Katılımlarının Güçlenmesi, 24.04.2012

Değerli öğretim üyeleri,
Sayın gazeteciler,


"Tomris AC" ve "Gence Bölge Kadın Merkezi Sosyal Birliği" tarafından düzenlenen "Kadınların Siyasal Katılımının Güçlendirilmesi Projesinin Sunumuna İlişkin Tören"e katılmak ve Genceli hanımların kadınların siyasal yaşama katılımlarını teşvik etmeye yönelik bu faaliyeterine tanık olmak beni ziyadesiyle memnun etmiştir.

Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik, siyasal ve benzeri haklara kavuşmaları zorunluluğuna ilişkin anlayış 19 ncu yüzyılda büyük önem kazanmıştır. Bu idealler doğrultusundaki çalışmalar günümüzde de dünyanın her yanında devam etmektedir. Bunun bir nedeni şimdiye kadar katedilen muazzam mesafeye rağmen, en gelişmiş ülkelerde bile hiç olmazsa uygulamada eksikler olmasıdır.

Bu projenin Azerbaycanlı kadınlar için yararlı sonuçlar vereceği ümidiyle beni davet ettiğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.