Azerbaycan’a Getirilen Yabancı Plakalı Binek Otomobiller Hakkında Duyuru

Bakü Büyükelçiliği 01.06.2021

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 305 nolu Kararı’nda; Azerbaycan’a getirilen yabancı plakalı binek otomobillerin ülkede her takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle kalabileceği, bu sürenin 1 yılı geçmemek kaydı ile uzatılabilmesinin ise, Azerbaycan Gümrük Kanunu gereğince Gümrük İdaresi’nce hesaplanacak ve taşıtın değeri dikkate alınarak belirlenecek oranda teminatın alınması şartıyla mümkün olabileceği hükmü yer almaktadır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun söz konusu Kararı’na http://www.e-qanun.az/framework/27084 adresinden ulaşılması mümkündür.

Bu kurallar, Azerbaycan’da oturma/çalışma izni bulunan vatandaşlarımız için de geçerlidir.

Diğer taraftan, vatandaşlarımızın yurtdışında adlarına tescil edilmiş yabancı plakalı binek otomobillerini Türkiye’ye getirebilmeleri için Türkiye’ye giriş yapılan tarihten itibaren geriye doğru bir yıl (365 gün) içinde en az 185 gün süreyle fiilen yurtdışında bulunmuş olmaları gerekmektedir

Saygıyla duyurulur.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2022 5.1.2022 Yılbaşı Tatili
20.1.2022 20.1.2022 Milli Matem günü
8.3.2022 8.3.2022 Dünya Kadınlar Günü
20.3.2022 24.3.2022 Nevruz Bayramı
2.5.2022 3.5.2022 Ramazan Bayramı
9.5.2022 9.5.2022 Faşizme Karşı Zafer Günü
28.5.2022 28.5.2022 Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
15.6.2022 15.6.2022 Milli Kurtuluş Günü
26.6.2022 26.6.2022 Silahlı Kuvvetler Günü
2.7.2022 3.7.2022 Kurban Bayramı
29.10.2022 29.10.2022 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
8.11.2022 8.11.2022 Zafer Günü
9.11.2022 9.11.2022 Bayrak Günü
31.12.2022 31.12.2022 Dünya Azerbaycanlıları Dayanışma Günü